DSC_0474_edited.jpg
skog hailey.jpg
katt_edited.jpg

Vaksinasjon
Vaksinasjon er et viktig forebyggende tiltak for å unngå sykdommer, deriblant dødelige sykdommer hos kjæledyrene våre og på den måten holde smittepresset nede. Både hunder og katter må grunnvaksineres, katter ved som regel ved 12 og 16 ukers alder, mens det hos valper anbefales ved 8, 12 og 16 uker. Etter dette skal hunder og katter vaksineres en gang i året. Det vaksineres mot ulike sykdommer hos hunder og katter og her har vi tatt for oss de sykdommene som inngår i den vanlige årsvaksinasjonen. 

HUND:

Parvovirus: Dette er et virus som kan gi oppkast og diarè, og hos valper som smittes tidlig kan det føre til hjertemuskelskader. Ofte starter sykdommen med at hunden er slapp og trøtt, den vil kunne spise mindre, ha høy feber og oppkast og diarè (blodig). Oppkast og diarè vil igjen kunne gi kraftig væsketap som fører til dehydrering. Ved dehydrering vil dyr kunne utvikle sjokk pga. lavt sirkulerende blodvolum og kan dø av dette. Smitte kan skje via avføring fra smittede hunder eller indirekte via matskåler, mennesker etc. Hunder som er infisert kan spre virus allerede før de viser symptomer. 

Valpesyke: Dette viruset vil angripe hundens mage-tarmkanal, nervesystem og luftveiene og er en livstruende sykdom som kan ramme alle hunder i alle aldre. I det første stadiet av sykdommen vil hundene utvikle symptomer fra luftveier og mage-tarmkanal noe som gir neseflod, hoste, rennende og hovne øyne, høy feber, diarè og dehydrering. I et senere stadie av sykdommen vil det kunne utvikles andre alvorlige symptomer, da særlig når viruset angriper nervesystemet. Da kan hunden få problemer med å koordinere, vanskeligheter med å tygge, muskelkramper, sikling, krampeanfall og lammelser. Slike alvorlige nevrologiske symptom kan oppstå flere uker eller måneder etter at hunden virker frisk. 

Smittsom leverbetennelse (HCC): denne sykdommen skyldes et virus som angriper hundens silimhinner og lever og den er svært smittsom. Symptomer er høy feber, unormalt tørst, rennende nese og øyne, hosting, øm i buken, blødninger fra slimhinner og nevrologiske symptom som trøtthet eller forvirring. Valper som smittes kan utvikle sykdommen raskt og kan innen noen døgn etter smitte dø. Voksne hunder vil vanligvis friskne til etter 5-10 døgn. Smitte kan skje via direkte kontakt med smittet avføring, urin og sikkel. Hunder som har hatt sykdommen vil kunne skille ut virus via urin i flere måneder. 

Kennelhoste: Dette er en samlebetegnelse for infeksjoner i hundens øvre luftveier. Symptomer kan variere fra mindre til mer alvorlige symptomer. Hunder kan få hosteanfall ofte fulgt av brekninger, utflod fra øyne og nese, feber, slapphet, nedsatt appetitt, kronisk betennelses i luftrør og død (da som regel hos unge valper). 

KATT:

Kattepest: Er en veldig smittsom sykdom hos katt som er vanlig forekommende i Norge. Sykdommen skyldes kattens parvovirus, og viruset infiserer og dreper celler i både tarmvegg og beinmarg. Kan ramme katter i alle aldre og har høy dødelighet. Siden viruset ødelegger de hvite blodcellene (betennelsesceller) vil infiserte katter kunne få alvorlige ettersykdommer. Symptomer vil kunne være slapphet, nedsatt appetitt, brekninger, høy feber, diarè, dehydrering og hos små kattunger kan viruset gi skader på hjerne og øye. Hos drektige katter vil viruset kunne gi fosterdød og abort hvis er tidlig eller midt i drektighet, men dersom er i slutten av drektigheten kan kattunger fødes med hjerneskader. Smitte kan skje via direkte kontakt mellom katter, urin og avføring, men kan også smitte indirekte via mat- og vannskåler, mennsker, tekstiler etc. 

Kattens herpesvirus: Hos katt kalles ofte infeksjoner i luftveier for katteinfluensa, og kattens herpesvirus er et av smittestoffene som kan gi slik sykdom. Men ofte vil andre virus og bakterier kunne gi lignende symptom som sammen kalles katteinfluensa. Symptomer kan være feber, slapphet og nedsatt appetitt sammen med hosting og nysing. Kattene kan få rennende og hovne øyne, neseutflod og hornhinnesår. Smitte kan skje via direkte kontakt mellom katter men også via smitte i miljøet. Mange katter er symptomfrie bærere som skiller ut virus innimellom, og kan da smitte andre katter. Slike katter vil ofte kunne vise symptomer dersom immunforsvaret er nedsatt eller ved stress. 

Calicivirus: Dette viruset er som herpesviruset en av smittestoffene som kan gi katteinfluensa. Symptomer vil kunne være fra luftveier, som sår i munn, nysing, neseflod og feber, men også forbigående halthet kan ses. Da dette er et virus som muterer raskt er det mange ulike stammer som sirkulerer rundt. Vaksinen vil ikke beskytte mot infeksjon, men vil kunne bskytte i høy grad mot sykdom og reduserer også smittespredning. 

mickey.jpg
Mountainous%20Landscape%20by%20the%20Sea

Reise

Når man skal ut å reise med kjæledyret sitt er det mange ting som er viktig å tenke på og forberedelse i god tid er dermed viktig. 
 

- Chip og pass

Alle dyr som skal reise må være ID-merket og ha et pass. Det er viktig at personen som reiser med dyret signerer i passet.


- Rabies
Må tas minimum 21 dager før avreise. 
Gå inn på mattilsynets nettside her for å lese mer om rabies vaksinen.

NB! Noen land kreves rabies årlig til tross for at den i Norge er gyldig i 3 år.


- Leptovaksine
Anbefales ved reise til alle land utenom Sverige. Bør tas 7 og 3 uker før avreise


- Revens dvergbendelorm
Alle hunder som skal reise inn til Norge må behandles mot revens dvergbendelorm.
Behandling må dokumenteres og signeres i pass av veternær.
Det finnes to ulike alternativ for behandling:
             - Alternativ 1: Behandlingen gjennomføres i tidrsrommet mellom 120 timer og 24 timer før                                                 innreise til Norge.                   
             - Alternativ 2: Hunden behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers                                             intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles hunden hver 28.dag.                                               Det er viktig at hunden også behandles 28 dager etter siste behandling selv om                                            du ikke skal ut å reise på nytt.


- Hjerteorm behandling
Anbefales ved reise til alle land utenom Sverige. 1 ampulle advocate settes på 2 dager før avreise + etter 1 mnd (avsluttes alltid med en behandling etter hjemkomst).

 

- Sandluer og flått
Bayvantic eller seresto settes på en dag før avreise

 

Ulike land har ulike krav. Eier må selv undersøke hva kravene er i det landet man skal reise til er. Se www.mattilsynet.no for mer informasjon.

reise.jpg
zoolac%2520og%2520omega_edited_edited.pn
Adaptil_edited.jpg
Hudvask_edited.jpg

Fôring

Riktig fôring av ditt dyr kan forebygge en del sykdommer både i oppveksten og i voksen alder. I visse perioder av livet stiller kroppen større krav til fôrets sammensetning enn til vanlig. Dette er spesielt under vekst, når dyret er drektig, ved diegivning, ved stor aktivitet som for eksempel jakt og når dyret blir eldre. Når dyrene er syke og etter kirurgiske inngrep har kroppen behov for fôr som er ernæringsmessig riktig sammensatt.

 

Noen fôrprodusenter har i samarbeid med veterinærer gjort omfattende forsking på hvilke behov kjæledyret ditt har i de ulike periodene av livet sitt. På bakgrunn av dette har de utviklet fôr til alle livsstadier, også medisinsk fôr.

 

Medisinsk fôr er fôr som kun blir solgt hos veterinærer og som skal understøtte medisinsk behandling.

 

Stord Dyreklinikk forhandler fôr fra to produsenter, Royal Canin Veterinary og Specific, som begge leverer fôr av høy kvalitet, både til daglig fôring og ved sykdomstilfeller.

 

Det er lett å blir forvirret i fôrverden, men vi kan gjennom egen erfaring og andre kunder sin erfaring rettlede deg til å velge rett fôr til ditt dyrs behov.

 

I tillegg til fôr selger vi også pleieprodukter, spesialshampoer, børster, forebyggende utstyr til tannbehandling, kattesand, transportbur, morsmelkerstatning, fiskeolje, vitaminer, DAP, feliway og diverse snacks.

 

Til gnagere og kaniner selger vi produkter av merket Oxbow. Dette fôret er kvalitetsmerket av eksperter og anbefales på det sterkeste.

 

Det trenger ikke være dyrere å fôre på kvalitetsfôr. Fôret er mer ernæringsmessige riktig sammensatt og dyret tar opp mer næring gjennom mindre fôrmengder. Dyret spiser mindre mengder av fôr med høy kvalitet, det betyr også mindre avføring. Sammenlignet med et fôr av lavere kvalietet vil en i løpet av en måned i mange tilfeller komme noenlunde likt ut prismessig.

bravecto.png

PRISLISTE STORD DYREKLINIKK 2020 inkl.mva
(alle tjenester hos dyrlegen er momspliktige)


Konsultasjon (15 min) Kr 725,-

Utvidet konsultasjon (over 15 min) Kr 1225,-

Tillegg for beroligende sprøyte hund (avhengig av str.) Kr 248 – 424,-

Tillegg for beroligende sprøyte til katt Kr 194,-

Konsultasjon fugl/kanin/gangere Kr 613,-

 

Vaksinasjon av hund (standard årlig) Kr 644,-

Vaksinasjon i nese Kr 850,-

1.gangs vaksinasjon av katt Kr 596,-

2.gangs vaksinasjon av katt Kr 481,-

Årlig revaksinasjon av katt Kr 596,-

 

Fjerning av tannstein hund inkl. beroligende (avhengig av vekt) Kr 1312 – 1759,-

Fjerning av tannstein katt inkl. beroligende Kr 1302,-

Kastrasjon av hannkatt Kr 950,-

Sterilisering av hunnkatt (uten sårbeskyttelse) Kr 2050,-

Drektighetsundersøkelse av hund med blodprøver Kr 806,-

P-sprøyte, tispe (avhengig av vekt) kr 629 – 728,-

Kloklipp, enkel Kr 253,-

Identitetsmerking av hund/katt med mikrochip Kr 908,-

Kontroll Kr 450,-

Vanlig røntgen per første bilde/per neste bilde Kr 541,- / 414,-

Tannrøntgen bilde per første/per neste bilde Kr 419,- / 163,-

HD røntgen avhengig av str. Kr 1656,- / 2034,-

HD/AD røntgen < 50 kg Kr 2230,-

HD/AD røntgen > 50 kg Kr 2358,-

Avliving hund avhengig av str. Kr 1148,- / 1354 ,-

Tillegg for oppbevaringshonorar/honorar til Smådyrkrematoriet Kr 193 - 286,-

Avliving katt Kr 685,-

Tillegg for felles kremering av katt Kr 500,-

Pelsklipp katt inkl.beroligende sprøyte Kr 718 -1021,-
 

For andre priser kontakt oss ved klinikken. En del behandlinger kan bl.a. gjøres samtidig og da reduseres prisen noe. Det samme gjelder ved behandling av flere dyr samtidig.

 
 
 
 
 

Nyttig å vite om flått
Husk flåttbehandling av hund og katt helt til frosten kommer! Med milde vintre kan en risikere å finne flått hele året.

 

I 2012 ble det lansert et halsbånd til katt og hund mot flått. Vi har prøvd halsbåndet bl.a på egne katter og opplevde veldig god effekt. Virkestoffet i halsbåndet repellerer og dreper flått. Dermed vil ikke flåtten gå på katten eller hunden i det hele tatt. Dette er et veldig godt alternativ til frontline spoton. Halsbåndet er effektivt i ca. 8 mnd, dvs stort sett hele sesongen.

 

Til hund kan en velge mellom Seresto vet og Scalibor vet halsbånd.

 

Dersom en ikke ønsker halsbånd finnes det andre alternativer.

 

Til hunden finnes i tillegg:
 

Bayvantic vet. påflekkingsvæske som påføres hver 4. uke. 

Frontline vet påflekkingsvæske som påføres ca. hver 4. uke. 

EXSPOT vet. påflekkingsvæske som påføres hver 4. uke.

Nexgard tyggetablett som gis hver 4. uke.

Bravecto tyggetablett som gis hver 3. måned.

Ingen av tabletten har repellerende virkning. Flåtten må bite seg fast før den dør og smuldrer opp.

 

Til katten finnes i tillegg:

 

Bravecto påflekkingsvæske med varighet 12 uker.
Credelio tyggetablett med varighet i 1 måned. 

 

 

Kontakt oss for råd om forebyggende behandling.

seresto.jpg